ไหว้พระ 9 วัด อยุธยามหามงคล รับปีใหม่

ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยามหามงคล รับปีใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) นำท่านสู่ ไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่  เริ่มต้นที วัดพนัญเชิงวรวิหาร สักการะ “หลวงพ่อโต” หรือ “พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเรียกว่า “ซำปอกง” มีความเชื่อว่า ถ้าได้สักการะ ซำปอกง แล้วจะทำให้อาชีพการงานและการค้าเจริญรุ่งเรือง

จากนั้นไปที่ วัดใหญ่ชัยมงคล ชม “เจดีย์ชัยมงคล” เจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วมาที่ วัดสุวรรณดาราราม สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก จากนั้นไปชม วัดธรรมิกราช สันนิษฐานว่าสร้างก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา

แวะมาที่ วัดท่าการ้อง มี “พระพุทธรัตนมงคล” หรือ“หลวงพ่อยิ้ม” เป็นที่เคารพสักการะ ซึ่งภายในวัดมีห้องน้ำที่ตกแต่งสวยงามจนได้รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวด สุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ ปี 2549”

แล้วไปต่อยัง วัดกษัตราธิราช  มีพระปรางคอ์งค์ใหญ่ ร่วมสักการะ“พระพุทธกษัตรา” องค์พระประธานในพระอุโบสถ จากนั้นชมวัดพระเมรุราชิการาม วัดที่เหลือรอดจากการถูกทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงฯชมศิลปะแบบอยุธยา

และมาสักการะ “พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” จากนั้นไปสักการะ “พระมงคลบพิตร”พระพุทธรูปคู่เมืองอยุธยา ประดิษฐานใน วิหารพระมงคลบพิตร

มาถึงวัดที่ 9 วัดพุทไธศวรรย์ กราบสักการะ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 และสมเด็จพระเอกาทศรถ

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยามหามงคล รับปีใหม่ นับว่าเป็นสิริมงกับชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่”

เส้นทางไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

เส้นทางไหว้พระ 9 วัด อยุธยา


ข้อมูล :เที่ยวภาคกลาง

ภาพ :holidaythai.com , TumMongoos

Comments

comments

About the Author